Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

RUP 'Asphaltco'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-02-12

RUP 'Bollebeek'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-02-12

RUP 'Bomaco'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2006-05-19

RUP 'Landgoedpark De Pauw' en RUP 'Landgoedpark Haelterman'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2009-08-27

RUP 'Zonevreemde bedrijven - Fase I'

  • Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2008-03-07
  • Op eenvoudig verzoek kan je het plan en/of de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 'Zonevreemde bedrijven Fase I'' (Delgouffe, Garage Joos, Gupafa, L&A, Miers, Missiaen, Moni, Schapenbaan, Van Mulders en Vanderhaegen) opvragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening, ro@asse.be

RUP 'Zonevreemde bedrijven - Fase II'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2010-06-03: 'Deelrup André Motors'

RUP 'Sport en recreatie'

Goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 2012-03-08

'Deelrup 6: Asse-Terheide' en 'deelrup 10: Waarbeek' werden niet door het bestuur weerhouden voor definitieve vaststelling. Deze plannen zijn door de gemeenteraad uit de procedure gehaald.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be