Noord-Zuid voor scholen

Subsidie Wereldwijs - Provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies aan scholen die werken rond mondiale vorming.

Kleur bekennen

Kleur Bekennen is een samenwerkingsprogramma van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, uitgevoerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) in partnerschap met de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 'Kleur Bekennen' stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar met betrekking tot wereldburgerschap.

Djapo

Djapo vzw is een ngo (niet-gouvernementele organisatie) die mondiale vorming naar het kleuter-, lager- en secundair onderwijs brengt. Zij streeft naar structurele aandacht voor duurzaamheid en wereldburgerschap binnen de brede schoolcultuur. Met meer dan 30 jaar ervaring en gespecialiseerde medewerkers maakt zij mondiale vorming en duurzame ontwikkeling op een prettige manier tastbaar.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be