De Hopduvel

De Hopduvel symboliseert de stormwind die door de hopvelden raasde en daarbij veel schade aan de hopranken en – staken toebracht. Hij was de schrik van de hopboeren.

Op de Markt van Asse staat het standbeeld van de Hopduvel. Het bronzen beeld werd ontworpen door Wilfried Van Den Broeck. De ‘duvel’ die rond een hopstaak slingert, verzinnebeeldt de Assese folklore.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be