Organigram

Het organigram van gemeente en OCMW geeft een overzicht van de manier waarop de diensten in beide besturen zijn gestructureerd en georganiseerd.
Het gemeenschappelijk organigram werd goedgekeurd door de gemeenteraad in december 2018 en werd sindsdien nog enkele keren gewijzigd.

Aan het hoofd van de diensten staat de algemeen directeur, Lander Van Droogenbroeck. Heel wat taken die tot het OCMW behoren, werden gedelegeerd aan de adjunct-algemeendirecteur Nicole De Reuse.

Vanaf 1 augustus 2024 - bij pensionering van de adjunct-algemeendirecteur - zal het organigram aangepast worden. (zie organigram aug 2024)

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be