Bronbemaling

Door de toenemende droogte, wil het gemeentebestuur vermijden dat opgepompt grondwater in de riolering wordt geloosd. Daarom leggen we bijkomende voorwaarden op, waarbij het opgepompte grondwater ter beschikking moet gesteld aan derden - dit geldt enkel tijdens de droogteperiodes (code oranje).

Meer info over bronbemalingen

Sommige bouwkundige werken (bijv. graven van een kelderverdieping) vereisen een tijdelijke bronbemaling. Het grondwater wordt weggepompt om droog te kunnen werken.

Naargelang de grootte van het project moet de aannemer de werken melden of een vergunning aanvragen.

De Vlaamse milieuwetgeving stelt dat het onttrokken grondwater maximaal terug in de grond gebracht moet worden door het te laten infiltreren of terug te pompen.

Als infiltratie of terugpompen niet mogelijk is stelt de wetgeving dat het bemalingswater in eerste instantie afgeleid moet worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld door het veroorzaken van wateroverlast voor derden, mag er geloosd worden op de openbare riolering.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be