Wapenschild van Asse

Bij gemeenteraadsbeslissing van 23 april 1980 werd een wapen gekozen dat wordt beschreven als 'van sabel met een zilveren toren'. De toren komt voor op de schepenzegels van Asse van 1248. De kleuren werden overgenomen uit het wapen dat bij KB van 31 januari 1912 erkend werd ten gunste van de vroegere gemeente Asse, namelijk 'in sabel een leeuw van zilver'.

In de heraldiek betekent 'sabel' zwart en 'zilver' wit.

Wegens aanbevelingen en richtlijnen, uitgaande van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wijzigde de gemeenteraad in vergadering van 19 september 1984 zijn beslissing van 23 april 1980. De beschrijving luidt nu 'in sabel een toren van zilver'.

Het wapenschild is een afbeelding van het vrijheidsbeeld of de schepenbank die in de 13de eeuw symbool stond voor de gemeentelijke vrijheid. Het kruisje is geen verwijzing naar het rooms-katholieke Andrieskruis, maar een scheidingsteken door de graficus uit die tijd gekozen, om het begin van de volgende zin aan te geven. De graficus die de zegelrand heeft ontworpen, heeft een kruisteken gebruikt (zoals wij nu een punt gebruiken) om het einde van een zin en het beginwoord van een volgende zin aan te geven. De vier schietgaten in de toren zijn toevallig ook in de vorm van een kruis weergegeven. Ook deze weergave is toe te schrijven aan de fantasie van de graficus.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be