Projectsubsidie voor bijzondere culturele initiatieven

Culturele actoren kunnen, als individu of als vereniging, aanspraak maken op een projectsubsidie als zij een vernieuwend cultureel initiatief nemen.

Er zijn twee data waarop je ten laatste je aanvraag moet indienen: 

  • 15 februari (voorjaarsronde);
  • 15 september (najaarsronde).

Voor wie?

Voor culturele actoren (verenigingen of individuen) uit Asse.

Voorwaarden

  • Je voldoet aan de criteria die beschreven zijn in het reglement.
  • Wie projecten organiseert in samenwerkingsverband of wie bij het project allochtonen, personen met een handicap of laaggeschoolden betrekt, heeft een streepje voor.

Procedure

1. Via e-mail

2. Via post

Afhandeling

Je dossier wordt nagekeken op volledigheid en vervolgens voorgelegd aan de projectcommissie. De projectcommissie adviseert op haar beurt het college van burgemeester en schepenen dat zich uitspreekt over het al dan niet toekennen van de gevraagde subsidie. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be