Publieke raadpleging over de conceptnota Beleidsplan Ruimte Asse

Het college van burgemeester en schepenen van Asse heeft besloten over te gaan tot de bekendmaking van de conceptnota voor een Beleidsplan Ruimte Asse, dat zal dienen ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Asse.

De conceptnota is een belangrijke tussenstap om te komen tot een definitief Beleidsplan Ruimte Asse. Iedereen kan deze conceptnota raadplegen overeenkomstig art. 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.

Vanaf 12 juni 2020 tot en met 10 augustus 2020 is de conceptnota raadpleegbaar in het gemeentehuis. Je kan de nota ook downloaden.

Reacties op de conceptnota kan je bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging. Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan beleidsplanruimte@asse.be tot uiterlijk 10 augustus 2020.

Een participatiemoment hierover wordt georganiseerd op dinsdag 30 juni om 18.00 uur en 20.00 uur in het Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26, 1730 Asse. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 26 juni via beleidsplanruimte@asse.be. Geef bij inschrijving je voorkeur van uur door. Gezien de coronamaatregelen vragen we om niet meer dan 15 minuten op voorhand te komen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020 13.56 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be