Publieke raadpleging RUP de Morette verschoven naar 5 mei

De lopende raadpleging over de start- en procesnota van RUP De Morette is vanaf 27 maart opgeschort en wordt verdergezet op 24 april. Dit houdt in dat de start- en procesnota nog ter inzage liggen tot en met 4 juni. De publieke raadpleging die werd geannuleerd vindt plaats op dinsdag 5 mei 2020.

Naar aanleiding van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, keurde de Vlaamse regering op 27 maart 2020 het Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten goed.

Dit Noodbesluit bevat maatregelen wat betreft termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op vlak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor RUP De Morette betekent dit de lopende raadpleging over de start- en procesnota vanaf 27 maart 2020 is opgeschort en op 24 april 2020 wordt verder gezet. De start- en procesnota over dit RUP liggen nog ter inzage tot en met 4 juni 2020 (was oorspronkelijk tot 7 mei). De publieke raadpleging die werd geannuleerd, vindt plaats op dinsdag 5 mei 2020.

De gemeente besliste in 2019 om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de Morette gelegen aan de Edingsesteenweg in Asse. De startnota van het RUP is ondertussen afgewerkt.

Het historisch kasteelpark ‘domein De Morette’ te Asse is momenteel erg verwaarloosd. Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud te garanderen. Het domein is ook beschermd als landschap.

De gemeente stelt een RUP op om in het kasteeldomein nieuwe functies mogelijk te maken. Binnen het RUP worden hedendaagse en toekomstgerichte ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd die het voortbestaan en de herwaardering van het domein mogelijk maken met respect voor de aanwezige erfgoed- en natuurwaarden (historische bebouwing, natuur, boomgaard, bos…). Door het toelaten van nieuwe functies (zoals een museum) zullen de aanwezige waarden zoveel mogelijk kunnen hersteld worden en een plaats krijgen in een vernieuwd kader.

De start- en procesnota liggen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, Asse (tijdens de openingsuren). Je kan de nota ook digitaal raadplegen.

Reacties kan je bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging. Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan ro@asse.be tot uiterlijk 4 juni 2020.

Gepubliceerd op dinsdag 31 maart 2020 15.44 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be