Rattenbestrijding

Ratten verspreiden ziektes en kunnen schade toebrengen aan het openbaar domein. Wil je in of rond jouw woning knaagdieren (ratten of muizen) op een diervriendelijke manier verwijderen, stel je dan eerst de volgende vragen:

 • Over welke soort gaat het? Meer info over hoe soorten te herkennen, vind je op www.vlaanderen.be/dierenwelzijn
 • Ben je zelf goed op de hoogte van de bestrijding van ratten en muizen of schakel je beter een professional in?
 • Is voedsel voldoende afgeschermd voor knaagdieren?
 • Zijn er nest- en schuilplaatsen die je kan vermijden?

Voorkomen is beter dan … doden

Preventie is altijd de eerste én de belangrijkste stap bij knaagdierenbestrijding. Omdat ratten en muizen zich gemakkelijk verplaatsen, zal een aantrekkelijke plaats altijd opnieuw ingenomen worden als er aan de oorzaak niks wordt gedaan. Bovendien is preventie de diervriendelijkste en in de tijd de meest efficiënte en effectieve methode.

Verwijderen van voedsel

Dé belangrijkste reden waarom muizen en ratten ergens voorkomen, is de aanwezigheid van voedsel. Verwijder of bescherm daarom altijd al het beschikbare voedsel.


 • Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten vuilnisbakken of containers, maar niet op hopen of in zakken.
  • Gebruik bijvoorbeeld liever een compostvat dan een open composthoop.
  • Bewaar dierenvoeders goed afgesloten.
  • Geef huisdieren zoals katten en honden binnen eten.
  • Bied het eten voor wilde dieren of buiten levende huisdieren zoals kippen zo selectief mogelijk aan (voederhuisjes en -silo’s, gerichte tijdstippen, niet te veel voedsel ...).
  • Vermijd drinkplaatsen zoals lekkende kranen, ...
  • Vermijd de aanwezigheid van losse etensresten.

De composthoop

Keer de hoop regelmatig om (of prik regelmatig in de hoop met een riek) en hou de hoop vochtig om te voorkomen dat muizen of ratten er nesten in bouwen: ze bouwen hun nest bij voorkeur in een droge, rustige omgeving.
Gooi geen etensresten op de hoop. De geur daarvan trekt ratten aan. Zorg ervoor dat de ruimte rond de hoop of het vat schoon is. Sluit een compostvat of ton altijd af met een goed sluitend deksel (dit geldt ook voor andere vuilnisbakken).

Vermijd nest- en schuilplaatsen

Muizen en ratten leven graag verdoken. Vermijd daarom zoveel mogelijk dat er schuilplaatsen zijn in en rond de woning waarin de dieren nesten kunnen maken. Vooral de combinatie met vrij beschikbaar voedsel is slecht.

Wat doet de gemeente?

De gemeente bestrijdt enkel ratten (geen muizen). Indien preventieve maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, sturen we - op vraag (telefonisch of per mail) – een rattenvanger om rattenvergif te plaatsen op privé en/of openbaar domein. In samenspraak met de aanvrager plant de rattenvanger een afspraak in op dinsdagnamiddag of donderdagvoormiddag. Indien op privéterrein dient er steeds iemand aanwezig te zijn.

Onze rattenvanger zoekt naar geschikte plaatsen om rattenvergif te plaatsen met akkoord van de eigenaar. Hij informeert ook waar je mogelijk zelf actie kan nemen om ratten te voorkomen. Het is namelijk beter de oorzaak aan te pakken dan ratten te bestrijden.

Indien die oorzaak van de buren afkomstig is, vragen we om met hen in overleg te gaan. Problematische situaties op privéterrein worden sowieso doorgegeven aan de gemeenschapswachten die op hun beurt in dialoog gaan en het dossier verder opvolgen.

Procedure

Neem contact op met de werkliedencentrale via werkliedencentrale@asse.be of via T 02 452 67 28. 

Afhandeling

De werkliedencentrale stuurt de rattenvanger op dinsdagnamiddag of donderdagvoormiddag om rattenvergif te plaatsen. Er dient iemand aanwezig te zijn.

Uitzonderingen

Indien het gaat om ratten aan waterlopen kan je dit melden bij de provincie.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be