ReadSpeaker

De gemeentelijke Toegankelijkheidsraad sloot, in overleg met het bestuur, een samenwerkingsovereenkomst af met ReadSpeaker. Deze firma zorgt ervoor dat de inhoud van de gemeentelijke website wordt voorgelezen met één simpele druk op de voorleesknop.

ReadSpeaker is een firma die zich al tien jaar bezighoudt met het toegankelijk maken van het internet voor mensen met een leeshandicap: mensen die laaggeletterd zijn, mensen met dyslexie of met een concentratiestoornis, mensen die de taal nog niet goed kennen, … Ook mensen met een visuele beperking en ouderen met een afnemend gezichtsvermogen kunnen baat hebben bij hun diensten.

Hoe gebruik je Readspeaker?

ReadSpeaker maakt het voorlezen van de tekst op een website mogelijk. Het helpt je als je moeite hebt om een tekst online te lezen. Het maakt de informatie op de website toegankelijker en makkelijker te begrijpen. Je hoeft als gebruiker niets te downloaden.

Hoe werkt het?

Luisteren naar de inhoud

Je klikt op de voorleesknop om naar de inhoud van de website te luisteren.

Er verschijnt een audiospeler en ReadSpeaker begint de tekst van de website voor te lezen.

Op de audiospeler kun je:

 • het voorlezen pauzeren/herstarten;
 • het voorlezen stoppen;
 • met de voortgangsbalk in de audio navigeren;
 • het volume aanpassen;
 • het instellingen-icoontje aanklikken om de voorleesfunctie aan te passen;
 • het download-icoontje aanklikken om het audiobestand te downloaden;
 • de audiospeler sluiten.

Je kunt tab/shift+tab voor navigatie in de speler gebruiken en op ENTER drukken om een bepaalde knop of link te activeren.

Luisteren naar geselecteerde tekst

Je kunt een deel van de tekst waarnaar je wilt luisteren selecteren, en dan op de voorleesknop klikken die naast de muiscursor verschijnt. Als je op deze pop-up voorleesknop klikt, verschijnt er een audiospeler en ReadSpeaker begint de geselecteerde tekst voor te lezen.

Instellingen

Met de instellingen kun je:

 • de tekstmarkering tijdens het voorlezen aan/uitzetten;
 • kiezen voor tekstmarkering op woord- en zinsniveau, of alleen per zin, of alleen per woord;
 • stijl en kleuren voor de markering kiezen;
 • kiezen voor langzaam, gemiddeld of snel voorleestempo;
 • kiezen voor automatisch scrollen waarmee de gemarkeerde tekst altijd op de pagina gevolgd wordt;
 • kiezen voor de pop-up voorleesknop als tekst geselecteerd wordt.

Meer info

Bezoek de website van ReadSpeaker voor meer informatie over de omzetting van online tekst naar spraak.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be