Recht van inzage en bezwaar tegen de kiezerslijst

Tot en met 14/05/2019 kan je je wenden tot de infobalie om na te gaan of jij of iemand anders op de kiezerslijst staat, vastgesteld op 01/03/2019, dan wel met de juiste vermelding.

Dit kan op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op dinsdag van 08.00 tot 19.00 uur.

Tijdens de vermelde periode kan elke persoon die ten onrechte ingeschreven, weggelaten of van de kiezerslijst geschrapt is, of voor wie op die lijst de voorgeschreven vermeldingen onjuist zijn, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens diezelfde periode kan elke persoon die de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult, bij het college bezwaar indienen tegen de inschrijving, schrapping of weglating van namen van de kiezerslijst, of tegen een onjuistheid in de voorgeschreven vermeldingen.

Je leest hierover meer in het Algemeen Kieswetboek vanaf artikel 18 of via volgende links;

Gepubliceerd op woensdag 6 maart 2019 12.55 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be