Reisdocument vluchtelingen en staatlozen

Als je wil reizen, moet je over een document beschikken dat je identiteit bevestigt. Een reisdocument voor vluchtelingen en staatlozen is een reisdocument, in de vorm van een paspoortboekje, dat door de Belgische Staat wordt afgegeven aan een vluchteling of staatloze die:

 • wettelijk in België verblijft;
 • geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheden van zijn land heeft;
 • en dat evenmin kan krijgen.

Het reisdocument is twee jaar geldig. Het verliest zijn geldigheid als de houder zijn verblijfsrecht in België heeft verloren of als zijn nationaal statuut verandert.

Voor wie?

 • Vluchtelingen of staatlozen, ingeschreven in Asse, met een B, C, D of F kaart.
 • Vluchtelingen, ingeschreven in Asse, met een A kaart in combinatie met het statuut van vluchteling, staatloze of subsidiair beschermede.
 • Vreemdelingen, ingeschreven in Asse, met een geschreven akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken waarvan de gemeente ook rechtstreeks een kopie gekregen heeft.

Voorwaarden

Volgens hoofdstuk 10 'De paspoorten' van het Consulair Wetboek kan een vreemdeling een reisdocument verkrijgen op voorwaarde dat:

 1. zijn identiteit vaststaat;
 2. hij in België geniet van een verblijfsrecht van onbepaalde duur;
 3. zijn nationaliteit of statuut duidelijk vaststaat;
 4. hij geen nationaal paspoort of (nood)reisdocument kan krijgen;
 5. hij niet het voorwerp is van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel of van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Vreemdelingenzaken. Als je minderjarig bent, doe je je aanvraag in aanwezigheid van een ouder of voogd. Hij of zij moet ook een handtekening plaatsen op het aanvraagformulier.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

 • Tijdens de afspraak maken we kosteloos een digitale kleurenpasfoto. Breng je liever zelf 1 recente pasfoto (max. 6 maanden oud, ogen goed zichtbaar, gesloten mond, geen sjaal, geen hoed, ...) mee? Dan moet deze conform de ICAO-normen zijn. Ook voor kinderen kunnen we de foto maken, maar dan moet het kind lang genoeg zelfstandig rechtop kunnen zitten;
 • Je identiteitsdocument
 • Je vervallen reisdocument of een attest van verlies / diefstal indien van toepassing
 • Je ouder of voogd als je minderjarig bent
 • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Bedrag

Normale procedure - leveringstijd 7 werkdagen    
  Geldigheidsduur Prijs
0 t.e.m. 17 jaar 2 jaar € 50,15
vanaf 18 jaar 2 jaar € 82,90
     
Spoedprocedure - leveringstijd 1 werkdag    
  Geldigheidsduur Prijs
0 t.e.m. 17 jaar 2 jaar € 218,30
vanaf 18 jaar 2 jaar € 252,40

Superdringende procedure - leveringstijd vierenhalf uur (afhankelijk van moment aanvraag)

Klik hier voor meer informatie

Afhandeling

Je kan je reisdocument persoonlijk afhalen aan de infobalie in het gemeentehuis. Breng volgende zaken mee:

 • je identiteitskaart
 • je vervallen reisdocument of een attest van verlies / diefstal indien van toepassing

Uitzonderingen

Verlies, diefstal of vernietiging van je reisdocument moet je aangeven bij de lokale politie. Vraag eerst het nummer van je reisdocument, de vervaldatum en de gemeente van afgifte van je reisdocument op bij de dienst Vreemdelingenzaken. Het attest van aangifte van verlies of diefstal vervangt je oude reisdocument bij de aanvraag van een nieuw. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be