Resultaten bodemonderzoek voormalige brandweerkazerne

OVAM liet een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op het terrein van de voormalige brandweerkazerne, gelegen Arsenaalstraat 49 in Asse, naar aanleiding van het verhoogd risico op PFAS. Hieruit bleek dat een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) vereist was.

Tijdens een beschrijvend bodemonderzoek brengt de bodemsaneringsdeskundige de verontreiniging in kaart om een driedimensionaal beeld te vormen van de verontreiniging in de bodem. Dit gebeurt onder meer door boringen uit te voeren en peilbuizen te plaatsen. Op basis hiervan voert de bodemsaneringsdeskundige een risico-evaluatie uit om de risico’s op vlak van verspreiding, menselijke gezondheid en schade voor het milieu in te schatten.

Resultaten onderzoek

Op basis van de risico-evaluatie voor de site Arsenaalstraat 49 besluit de bodemsaneringsdeskundige dat er een gemengde, overwegend historische bodemverontreiniging aanwezig is met PFAS in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. Er gaat geen ernstig risico uit van de vastgestelde bodemverontreiniging met PFAS en deze moet dan ook niet gesaneerd worden. Daarom zijn er geen maatregelen of verdere bodemonderzoeken nodig.

Voor sommige percelen blijven er gebruiksadviezen van toepassing. De eigenaars van de betrokken percelen ontvingen hierover een bodemattest van OVAM en vervolgens ook een brief van de gemeente. Meer informatie over de gebruiksadviezen vind je terug op de website van OVAM.

Opheffen no regret-maatregelen

In afwachting van deze resultaten had het Agentschap Zorg en Gezondheid adviezen opgesteld om blootstelling zoveel mogelijk te beperken, de zogenaamde no regret-maatregelen. Doordat het beschrijvende bodemonderzoek de omvang van de verontreiniging met PFAS in kaart heeft gebracht, weten we nu waar de verontreiniging zich bevindt. Bijgevolg zijn de eerder geadviseerde no regret-maatregelen niet meer van toepassing.

Meer info

Meer info lees je in de niet technische samenvatting van het rapport van OVAM, hieronder in bijlage. Wie vragen heeft over PFAS kan steeds terecht op het e-mailadres pfas@vlaanderen.be.

We wachten nog op de resultaten van het gelijkaardige onderzoek dat loopt voor de Asphaltcosite.

Gepubliceerd op woensdag 31 januari 2024 13.18 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be