Rijbewijs B (Europees)

Het rijbewijs in bankkaartmodel heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Indien je een elektronische identiteits- of verblijfskaart hebt, zal de foto hiervan voor het nieuwe rijbewijs worden gebruikt, indien deze nog voldoende gelijkend is. Het nieuwe rijbewijs bevat, in tegenstelling tot de elektronische identiteitskaart, geen chip.

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010. Deze zijn 10 jaar geldig, dus binnenkort moeten die eerste rijbewijzen vernieuwd worden. Je ontvangt hiervoor geen oproep, gelieve dus zelf de einddatum te controleren.

Nieuw model

Het Belgische rijbewijs is sinds 23.12.2019 vernieuwd. De lay-out is aangepast en kreeg modernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing is daardoor gevoelig kleiner gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen en de foto nog gelijkend is.

Voor wie?

Je vraagt je rijbewijs aan: 

 • nadat je geslaagd bent in het praktisch examen
 • na het verkrijgen van een rijgeschiktheidsattest groep 1 of groep 2;
 • bij de uitbreiding van de categorieën op je rijbewijs;
 • na verlies of diefstal van je rijbewijs;
 • bij beschadiging of indien het rijbewijs niet meer leesbaar is;
 • indien de foto niet meer gelijkend is;
 • bij de omwisseling van een buitenlands rijbewijs;
 • bij een rijverbod en de opheffing ervan;
 • na een naamswijziging.

Voorwaarden

Je vraagt je rijbewijs persoonlijk aan.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Rijbewijzen.

Afspraak maken

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart en volgende documenten (indien van toepassing):

 • het aanvraagformulier van het examencentrum na het slagen in het praktisch rijexamen;
 • een vakbekwaamheidsattest bij een geslaagd examen voor categorie C en/of D;
 • een rijgeschiktheidsattest;
 • je (voorlopig) rijbewijs;
 • het attest van verlies of diefstal van je rijbewijs afgeleverd door de politie;
 • attest(en) rechtbank/griffie

Bedrag

 • € 26,55
 • Betaal veilig en snel met je bankkaart.

Afhandeling

Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk afhalen aan de infobalie. Opgelet: je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Daarna wordt het onherroepelijk vernietigd. 

Iemand anders kan je rijbewijs afhalen met een volmacht en een kopie van je identiteitskaart.

Uitzonderingen

Verlies of diefstal?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Je ontvangt een attest waarmee je, na afspraak, een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Meer info

Je kan er wel zelf al voor kiezen om je papieren rijbewijs om te ruilen voor een rijbewijs in bankkaartmodel.

In Asse kan je bij volgende medische diensten terecht om een afspraak te maken om je rijgeschiktheidsattest groep 2 te verlengen:

 • Mensura, Neerstraat 11, 1730 Asse, T 02 549 70 85

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be