RSS

Je wilt het nieuws van Gemeente Asse volgen zonder van pagina naar pagina te klikken? Dat kan via een RSS-datastroom. Op die manier krijg je een actueel en beknopt overzicht van onze nieuwsberichten. Zie je in de RSS-lezer de titel van een nieuwsbericht dat je interesseert? Dan klik je dit nieuwsbericht aan, waardoor je automatisch naar www.asse.be gaat en het nieuwsbericht kan lezen.

RSS lezen met behulp van een browser

Een aantal websites biedt de mogelijkheid om een eigen webpagina samen te stellen, opgebouwd met de titels van je favoriete RSS-datastromen. Enkele voorbeelden:

Specifieke programma's

Er bestaan ook kleine programma's die specifiek gebouwd zijn voor het beheren van RSS-datastromen. Ze bieden het voordeel boven het gebruik van een browser dat ze op de achtergrond kunnen lopen, terwijl je met iets anders bezig bent. Het programma waarschuwt dan wanneer er iets gewijzigd is in een van de sites waarop je bent geabonneerd. Enkele voorbeelden:

Gebruiksvoorwaarden RSS op andere websites

Je mag de RSS-datafeeds die je kosteloos worden aangeboden op www.asse.be gebruiken als je je houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • Je gebruikt de RSS-datafeeds niet voor commerciële doeleinden of in het kader van een betalende dienstverlening. Je vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk www.asse.be als bron en zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op www.asse.be.
  • De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.
  • Het gebruik van de links geeft je niet het recht Gemeente Asse op enige wijze te associëren met je eigen site.
  • Je aanvaardt dat Gemeente Asse niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. We blijven uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van onze nieuwsberichten, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van de links en je vrijwaart Gemeente Asse tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
  • Gemeente Asse heeft het recht onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de RSS-datafeeds te vragen. Ook behoudt Gemeente Asse zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be