Ruimtelijke herinrichting van de ring rond Brussel (R0) – deel noord

Op 18 mei 2018 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord’ goedgekeurd. De inspraakreacties werden verwerkt in scopingnota 1.

Na het afronden van een eerste fase van het onderzoek werd scopingnota 2 opgemaakt. Over scopingnota 2 wordt de bevolking nu geraadpleegd van 25 mei 2021 tot en met 23 juli 2021. De scoping- en procesnota en alle informatie over de raadpleging vind je op Omgeving Vlaanderen en Werken aan de Ring. Je vindt hier ook een presentatie over de plannen.

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening ligt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ook fysiek ter inzage. Door de coronamaatregelen dien je hiervoor een afspraak te maken via ro@asse.be met vermelding Openbaar onderzoek GRUP R0.

Publieke participatiemomenten

De publieke participatiemomenten worden digitaal georganiseerd in de vorm van een webinar, op volgende dagen en telkens om 19 uur:

  • Maandag 31 mei 2021: over alle zones
  • Dinsdag 1 juni 2021: over de zone Wemmel
  • Donderdag 3 juni 2021: over de zone Vilvoorde
  • Vrijdag 4 juni 2021: over de zone Zaventem

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via T 0800-79915 of via www.werkenaandering.be/agenda. Tijdens de infosessies wordt de scopingnota 2 toegelicht en kan je vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inspraakreacties kan je indienen tot en met vrijdag 23 juli 2021 via Omgeving Vlaanderen. Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief, opnieuw na afspraak, tegen ontvangstbewijs bij één van de betrokken gemeenten of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

Gepubliceerd op donderdag 3 juni 2021 13.37 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be