RUP De Morette

Het historische kasteelpark ‘domein De Morette’ te Asse is momenteel erg verwaarloosd. Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud te garanderen.

Het domein is ook beschermd als landschap.

De gemeente stelt een RUP op om in het kasteeldomein nieuwe functies mogelijk te maken. Binnen het RUP worden hedendaagse en toekomstgerichte ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd die het voortbestaan en de herwaardering van het domein mogelijk maken met respect voor de aanwezige erfgoed- en natuurwaarden (historische bebouwing, natuur, boomgaard, bos…). Door het toelaten van nieuwe functies zullen de aanwezige waarden zoveel mogelijk kunnen hersteld worden en een plaats krijgen in een vernieuwd kader.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be