RUP Parking Gentsesteenweg

Op 12 augustus 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van RUP ‘Parking Gentsesteenweg’ goed.

De gemeente Asse heeft het voornemen om de percelen in het plangebied te herbestemmen tot een parkeerterrein dat in bijkomende parkeerplaatsen moet voorzien voor de bestaande baanwinkels langsheen de Gentsesteenweg (N9).

Over dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan werd een publieke raadpleging georganiseerd.

Er vond een participatiemoment plaats op 14 oktober 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis.

De startnota en de procesnota lagen voor het publiek ter inzage van vrijdag 13 september 2019 tot en met dinsdag 12 november 2019, bij de dienst Ruimtelijke ordening. Je kan beide nota's ook downloaden.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be