RUP 'Parking Gentsesteenweg'

Op 12 augustus 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van RUP ‘Parking Gentsesteenweg’ goed.

De gemeente Asse heeft het voornemen om de percelen in het plangebied te herbestemmen tot een parkeerterrein dat in bijkomende parkeerplaatsen moet voorzien voor de bestaande baanwinkels langsheen de Gentsesteenweg (N9).

Over dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een publieke raadpleging georganiseerd.

Er vindt een participatiemoment plaats op 14 oktober 2019, tussen 19.00 en 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De startnota en de procesnota liggen voor het publiek ter inzage van vrijdag 13 september 2019 tot en met dinsdag 12 november 2019, bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse (tijdens de openingsuren). Je kan beide nota’s ook downloaden.

Reacties op de startnota en procesnota kan je bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging. Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan ro@asse.be tot uiterlijk 12 november 2019.

Gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019 11.10 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be