Update: samenscholingsverbod tussen 22.00 uur en 00.00 uur blijft van kracht tot en met 14 december 2020

Elke samenscholing van meer dan twee personen in de openbare ruimte op het grondgebied van de gemeente Asse tussen 22.00 uur en 00.00 uur is verboden.

Dit is een aanvullende maatregel op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. Vanaf 00.00 uur is het krachtens dit ministerieel besluit sowieso verboden om zich op de openbare weg of in de openbare ruimte te bevinden.

Inbreuken op het samenscholingsverbod kunnen worden bestraft met een GAS-boete van maximaal 175 of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Het samenscholingsverbod treedt in werking op vrijdag 30 oktober 2020 en geldt minstens tot en met 14 december 2020.

Gepubliceerd op donderdag 29 oktober 2020 10 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be