Seniorenraad

De gemeentelijke seniorenraad wil een inclusief ouderenbeleid bevorderen, een beleid dat in al zijn aspecten en samenhang aan de algemene en specifieke behoeften van ouderen beantwoordt en de competenties van de ouderen inschakelt.

De gemeentelijke seniorenraad moet advies verlenen op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur of van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn omtrent alle aangelegenheden die ouderen betreffen.

Hij is bevoegd om voorstellen te doen omtrent alle zaken die de ouderen aanbelangen.

Daartoe volgt hij de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en heeft hij oog voor de behoeften van ouderen.

Hij bevordert de samenwerking tussen alle actoren die bij het ouderenbeleid betrokken zijn.

Hij bevordert eveneens de deelname van ouderen aan het maatschappelijk leven met het oog op hun individueel en collectief welzijn.

Samenstelling

Voorzitter: Clothilde Van Der Cruyssen, clothilde.van.der.cruyssen@telenet.be

Ondervoorzitter: Dirk Dillen, M 0479 44 58 53, dirk.dillen@hotmail.com 

Secretaris en bevoegde ambtenaar: Sooi De Maeyer, T 02 452 80 67, sooi.demaeyer@asse.be

De volledige samenstelling vind je als bijlage.

Activiteiten

  • Vorming: computercursussen, taallessen, thematische vormingen 55+, ...;
  • Ontspanning: sportieve activiteiten 55+ (wandelingen, initiatiemodules in bv. yoga, tai chi, …) en 4 ontspanningsnamiddagen i.s.m. CC Asse;
  • Adviezen: advies formuleren aan het gemeentebestuur en het OCMW rond knelpunten in het lokaal ouderenbeleid;
  • Reizen: jaarlijkse reis 55+;
  • Activiteiten m.m.v. vrijwilligers: momenteel helpen vrijwilligers bij de computercursussen, Kom op tegen Kanker en 80+project.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be