Sociale huurwoningen

Inschrijvingsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning:

 1. meerderjarig zijn. Ook minderjarige ontvoogde personen of een minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst komt in aanmerking;
 2. voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
 3. voldoen aan de eigendomsvoorwaarde;
 4. voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;
 5. ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België. 

Als je meer informatie wenst over de voorwaarden of hulp wenst bij het invullen van de documenten, kan je steeds terecht bij het Woonloket, bij de huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor.

Hoe verloopt de toewijzing van een sociale woning?

Om een sociale woning te kunnen huren, moet je je kandidaat stellen bij een een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK) in je buurt of in de gemeente waar je wilt wonen. Je kan je kans op een toewijzing verhogen door in te schrijven bij alle sociale verhuurders.

Voor onze gemeente kan je je inschrijven bij:

 • SVK Webra - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse - T 02 451 24 90 - administratie@webra.be
  Telefonische bereikbaarheid: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
  Openingsuren onthaal: maandag, woensdag en vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur.

Toewijzing

Bij de toewijzing van een sociale woning wordt met een aantal regels rekening gehouden. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven:

 1. de rationele bezetting: je krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van je gezin;
 2. verplichte voorrangsregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze verkeren;
 3. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of van het werkgebied krijgen voorrang volgens de bepalingen van het gemeentelijke toewijzingsreglement;
 4. datum van inschrijving.

Op 13 november 2009 keurde de minister van Wonen het toewijzingsreglement goed voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging 'Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant' (zijnde de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk). Minister Liesbeth Homans keurde op 28 april 2015 het gewijzigde reglement goed.

De gewijzigde toewijzingsregels

Achtereenvolgens wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders:

 1. die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben;
 2. die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
 3. die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant'.

De sociale verhuurkantoren wijzen hun woningen op basis van hun eigen regels toe, niet volgens het hierboven vermelde toewijzingsreglement. De inschrijvingsvoorwaarden zijn wel dezelfde.

Belangrijk: Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de sociale verhuurder een brief waarin hij wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen. Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren, worden van de wachtlijst geschrapt. Wanneer je wordt geschrapt, dien je je opnieuw in te schrijven.

Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds realiseert sociale huurwoningen in de strijd tegen de verkrotting en dit voornamelijk in de stedelijke centra van het Vlaams Gewest. De huurwoningen zijn hoofdzakelijk geschikt voor 5 of meer personen. Geïnteresseerden worden na inschrijving geregistreerd op de wachtlijst en worden gecontacteerd zodra er een passende woning vrijkomt.

Alle voorwaarden en contactgegevens vind je op de website van het Vlaams Woningfonds.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be