Speelpleinwerking Asse

Speelpleinwerking in coronatijden

Omwille van coronamaatregelen zal het speelplein er anders uitzien, maar spelen en plezier blijft wel nog centraal zal staan.

Wat verandert er concreet?

We maken contactbubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering). Om deze zo correct en veilig mogelijk samen te stellen, hebben we je inschrijving nodig. Zo kunnen we een juist beeld vormen en verder aan de slag gaan. Elk kind krijgt een gekleurd polsbandje, zodat duidelijk is bij welke bubbel hij/zij hoort.

Inschrijving

 • Inschrijven voor de krokusvakantie kan tot en met 28 januari, via ons webformulier.
 • Enkel mogelijk om een volledige dag in te schrijven.
 • Gelieve je kind(eren) enkel in te schrijven indien ze ook effectief aanwezig zullen zijn.
 • Gelieve de uiterste datum van inschrijving te respecteren.
 • Per kind hebben we een inschrijving nodig.
 • Bij de inschrijving hoort ook een medische fiche. De inschrijving is pas compleet als we ook de medische fiche hebben. Heb je tijdens een vorige vakantie al een medische fiche ingevuld, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.
 • Als je beide documenten hebt ingediend, hoef je niets meer te doen. Je kind is ingeschreven en wij houden voor hem/haar een plaatsje vrij.

Hulp nodig bij inschrijving?

Contacteer Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2, Asse

Locatie

NIEUWE LOCATIE (vanaf de krokusvakantie 2021): Campus Vijverbeek, Nieuwstraat 122, Asse.

Wie mag deelnemen?

Schoolgaande kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar die in Groot-Asse wonen of naar school gaan. Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod meer toegestaan wegens de huidige coronamaatregelen.

Indien je kind een brief kreeg van het CLB 'Je kind had op school contact met iemand met corona. Het risico op besmetting is laag.' mag je kind NIET naar het speelplein komen. Het wordt er immers gemengd met kinderen uit andere scholen en dat moeten we vermijden.

Je kind mag naar het speelplein komen als het: 

 • niet ziek is op moment van deelname;
 • tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen);
 • niet tot de risicogroep behoort.

Voor je inschrijft, neem dit stappenplan even door.

Hoort je kind wel tot een risicogroep?

Dan mag je kind komen mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt. 

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

De risicogroepen worden in deze lijst benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod. Dat is het geval bij een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt. Raadpleeg dan steeds je arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s kunnen zijn, wat wel of niet kan.

Ongeacht je zelf toestemming geeft of een toestemming van de arts vereist is, neem contact op met de begeleiding of de verantwoordelijke. Zeker als er speciale zorg of aandacht nodig is. Hou rekening met de draagkracht van de begeleiding. Ook al lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, ga het gesprek toch aan. 

Je kind naar het speelplein brengen

 • Ouders dragen verplicht een mondmasker als ze hun kind(eren) naar het speelplein brengen.
 • Ouders mogen het speelplein niet betreden. Er zullen aan de ingang van het speelplein balies geïnstalleerd worden.
 • Aan de balie krijgt je kind een (gekleurd) weekbandje. Je kind moet dit bandje de volledige week dragen, zodat duidelijk is bij welke bubbel hij/zij hoort.
 • Aan de balie kan je kind ook inbadgen. Vergeet dus zeker niet je badge van Spinibo.
 • Er zit steeds een hoofdmonitor of begeleider aan de balie.
 • Als er wachtrijen zijn, gelieve dan de nodige afstand te bewaren. Tip: breng een paraplu mee bij slecht weer.

Breng- en afhaalmomenten

Brengen: tussen 07.00 en 09.00 uur.

Afhalen: tussen 15.30 en 18.00 uur (aangepast uur)

Kinderen die tweemaal te laat komen, kunnen worden geweigerd.

Beperk het brengen en afhalen in tijd.

Het brengen en afhalen gebeurt bij voorkeur door 1 persoon.

Uren en tarieven

 • Vooropvang 07.00 - 08.30 uur: € 1/begonnen halfuur
 • Vooropvang 08.30 - 09.00 uur: gratis
 • Speelpleinwerking 09.00 - 16.30 uur: € 8/kind per dag
 • Naopvang 16.30 - 17.00 uur: gratis
 • Naopvang 17.00 - 18.00 uur: € 1/begonnen halfuur

* Speelpleinwerking: meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, gelijktijdig aanwezig: € 7,50 / dag per kind.
** Dagtarief niet-inwoner van Asse: € 11,00. (Enkel als de kinderen in Asse naar school gaan. Wegens overcapaciteit worden kinderen die niet in Asse wonen en er niet naar school gaan niet langer toegelaten.)
*** Voor- en naopvang: 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
**** Sociaal tarief: 50% korting. Kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.

Data 2021

Krokusvakantie

 • maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari

Paasvakantie

 • dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april
 • maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april
 • Paasmaandag 5 april: gesloten

Zomervakantie

 • maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli
 • maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli
 • maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli
 • maandag 2 augustus tot en met vrijdag 6 augustus
 • maandag 9 augustus tot en met vrijdag 13 augustus (extra week ter vervanging van het Ready to Go kamp)
 • maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus
 • gesloten: donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli, van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli, van maandag 23 augustus tot en met dinsdag 31 augustus
 • Zoek je toch opvang voor 30 en 31 augustus neem dan zeker een kijkje op de pagina van Kamp 'Klasse van Asse'.

Herfstvakantie

 • van woensdag 3 november tot en met vrijdag 5 november
 • gesloten: maandag 1 november en dinsdag 2 november

Leeftijdsgroepen

Voor broers en zussen: indien het leeftijdsverschil te groot is én dit te veel impact heeft op de werking, dan zullen broers en zussen niet in dezelfde bubbel geplaatst worden.

 • Instapklasje: maantjes + 1ste kleuterklas: sterretjes
 • 2de kleuterklas: zonnetjes + 3de kleuterklas: dino's
 • 1ste en 2de leerjaar: giraffen
 • 3de t.e.m. 6de leerjaar: kikkers

Nuttig om weten

 • Ouders moeten bij het brengen en ophalen van hun kind(eren) een mondmasker dragen. Wij vragen ook om het speelterrein niet te betreden.
 • De begeleiding draagt altijd een mondmasker.
 • Middagmaal: er is geen warme maaltijd voorzien. Als ouder moet je een lunchpakket meegeven.
 • Koekje en drankjes: gelieve je kind(eren) drankjes en 2 koekjes/fruit mee te geven als tussendoortjes. Gebruik hiervoor een drinkfles, brooddoos en koekendoos.
 • Kledij: speelkledij die vuil mag worden. Schrijf in elk kledingstuk de naam van je kind.
 • Gsm en eigen speelgoed horen niet thuis op het speelplein. 

We maken je wegwijs via een virtuele rondleiding op het speelplein.

Meer info op de website van Ambrassade.

Contact speelpleinwerking

Sofie De Wever, M 0473 44 99 72

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be