Speelpleinwerking Spinibo tijdens de paasvakantie geannuleerd

Op 19 maart kondigde het Overlegcomité strengere maatregelen aan voor het jeugdwerk. Speelpleinwerking en jeugdkampen kunnen alleen doorgaan zonder overnachting, in kleinere groepen van 10 kinderen (i.p.v. 25) en in de buitenlucht.

De nieuwe maatregelen maken het onmogelijk voor ons om speelpleinwerking te organiseren in de paasvakantie. We beseffen heel goed dat dit een enorme impact heeft op de gezinnen in onze gemeente. Samen met het Agentschap Opgroeien roept het gemeentebestuur op zoveel mogelijk zelf in te staan voor de opvang van je kind(eren).

Vakantieopvang

De gemeente voorziet wel in een vorm van vakantieopvang voor kinderen van wie beide ouders een essentieel beroep uitoefenen. Inschrijven hiervoor moet ten laatste op zondag 28 maart via onze website. Een attest van beide werkgevers is verplicht en voeg je bij de inschrijving toe. Bij alleenstaande of gescheiden ouders geldt het beroep van de ouder waar het kind op dat ogenblik verblijft.

We begrijpen dat de nood aan opvang zeer groot is en proberen zoveel mogelijk kinderen een plek te geven. Het aantal plaatsen in de vakantieopvang is beperkt. We bekijken alle inschrijvingen in functie van de schoolbubbels.

Ook kinderen die ingeschreven zijn voor andere jeugdkampen in Asse die worden geannuleerd, kunnen beroep doen op deze vakantieopvang, op voorwaarde dat beide ouders een essentieel beroep uitoefenen.

Een overzicht van essentiële beroepen: https://overheid.vlaanderen.be/personeel/preventieve-maatregelen-coronavirus/lijst-van-cruciale-sectoren-en-de-essentiële-diensten

Gepubliceerd op dinsdag 23 maart 2021 18 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be