Speelpleinwerking Walfergem

Speelpleinwerking in coronatijden

De Veiligheidsraad heeft groen licht gegeven om de speelpleinwerking te laten doorgaan. Weliswaar zal het speelplein er ander uitzien, maar spelen en plezier blijft wel nog centraal zal staan.

Wat verandert er concreet?

We maken contactbubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering). Om deze zo correct en veilig mogelijk samen te stellen, hebben we je inschrijving nodig. Zo kunnen we een juist beeld vormen en verder aan de slag gaan. Elk kind krijgt een gekleurd polsbandje, zodat duidelijk is bij welke bubbel hij/zij hoort.

Inschrijving

 • Enkel mogelijk om een volledige dag in te schrijven.
 • Inschrijven voor de herfstvakantie kan vanaf maandag 28 september 2020.
 • Per kind hebben we een inschrijving nodig.
 • Bij de inschrijving hoort ook een medische fiche. De inschrijving is pas compleet als we ook de medische fiche hebben. Is je kind al naar de speelpleinwerking geweest in de zomer, dan hoef je de medische fiche niet meer in te vullen.
 • Als je beide documenten hebt ingediend, hoef je niets meer te doen. Je kind is ingeschreven en wij houden voor hem/haar een plaatsje vrij.

Hulp nodig bij inschrijving?

Contacteer Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2, Asse

Locatie

GBS Walfergem, Stevensveld 16, Asse

Wie mag deelnemen?

Schoolgaande kinderen van 2,5 t.e.m. 14 jaar die in Groot-Asse wonen of naar school gaan.

Je kind mag naar het speelplein komen als: 

 • je kind niet ziek is op moment van deelname;
 • tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen);
 • niet tot de risicogroep behoort.

Voor je inschrijft, neem dit stappenplan even door.

Hoort je kind wel tot een risicogroep?

Dan mag je kind komen mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt. 

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

De risicogroepen worden in deze lijst benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod. Dat is het geval bij een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt. Raadpleeg dan steeds je arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s kunnen zijn, wat wel of niet kan.

Ongeacht je zelf toestemming geeft of een toestemming van de arts vereist is, neem contact op met de begeleiding of de verantwoordelijke. Zeker als er speciale zorg of aandacht nodig is. Hou rekening met de draagkracht van de begeleiding. Ook al lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, ga het gesprek toch aan. 

Je kind naar het speelplein brengen

 • Ouders mogen het speelplein niet betreden. Er zullen aan de ingang van het speelplein balies geïnstalleerd worden.
 • Aan de balie krijgt je kind een (gekleurd) weekbandje. Je kind moet dit bandje de volledige week dragen, zodat duidelijk is bij welke bubbel hij/zij hoort.
 • Aan de balie kan je kind ook inbadgen. Vergeet dus zeker niet je badge van Spinibo.
 • Er zit steeds een hoofdmonitor of begeleider aan de balie.
 • Als er wachtrijen zijn, gelieve dan de nodige afstand te bewaren. Ouders moeten ook een mondmasker dragen. Tip: breng een paraplu mee bij slecht weer.

Breng- en afhaalmomenten

Brengen: tussen 07.00 en 09.00 uur.

Afhalen: tussen 15.30 en 18.00 uur (aangepast uur)

Kinderen die tweemaal te laat komen, kunnen worden geweigerd.

Beperk het brengen en afhalen in tijd.

Het brengen en afhalen gebeurt bij voorkeur door 1 persoon.

Uren en tarieven

 • Vooropvang 07.00 - 08.30 uur: € 1/begonnen halfuur
 • Vooropvang 08.30 - 09.00 uur: gratis
 • Speelpleinwerking 09.00 - 16.30 uur: € 8/kind per dag
 • Naopvang 16.30 - 17.00 uur: gratis
 • Naopvang 17.00 - 18.00 uur: € 1/begonnen halfuur

* Speelpleinwerking: meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, gelijktijdig aanwezig: € 7,50 / dag per kind.
** Dagtarief niet-inwoner van Asse: € 11,00. (Enkel als de kinderen in Asse naar school gaan. Wegens overcapaciteit worden kinderen die niet in Asse wonen en er niet naar school gaan niet langer toegelaten.)
*** Voor- en naopvang: 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
**** Sociaal tarief: 50% korting. Kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.

Data 2020

Herfstvakantie

 • maandag 2 november gesloten
 • open van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 november

Kerstvakantie

 • gesloten

Leeftijdsgroepen

Voor broers en zussen: indien het leeftijdsverschil te groot is én dit te veel impact heeft op de werking, dan zullen broers en zussen niet in dezelfde bubbel geplaatst worden.

 • Instapklasje: maantjes
 • 1ste kleuterklas: sterretjes
 • 2de kleuterklas: zonnetjes
 • 3de kleuterklas: dino's
 • 1ste en 2de leerjaar: giraffen
 • 3de t.e.m. 5de leerjaar: kikkers
 • 6de leerjaar t.e.m. 14 jaar: vips

Nuttig om weten

 • Ouders moeten bij het brengen en ophalen van hun kind(eren) een mondmasker dragen. Wij vragen ook om het speelterrein niet te betreden.
 • Kinderen +12 jaar moeten een mondmasker dragen aan de inschrijvingsbalie, in de wachtrij bij de inschrijvingen. Op het speelplein zelf is dit niet nodig, want zij blijven zelf in hun contactbubbel.
 • Middagmaal: er is geen warme maaltijd voorzien. Als ouder moet je een lunchpakket meegeven.
 • Koekje en drankjes: gelieve je kind(eren) drankjes en 2 koekjes/fruit mee te geven als tussendoortjes. Gebruik hiervoor een drinkfles, brooddoos en koekendoos.
 • Kledij: speelkledij die vuil mag worden. Schrijf in elk kledingstuk de naam van je kind.
 • Gsm en eigen speelgoed horen niet thuis op het speelplein. 

We maken je wegwijs via een virtuele rondleiding op het speelplein.

Meer info op de website van Ambrassade.

Contact speelpleinwerking

Sofie De Wever, M 0473 44 99 72

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be