Speelpleinwerking Zellik

Speelpleinwerking in coronatijden

Omwille van coronamaatregelen zal het speelplein er anders uitzien, maar spelen en plezier blijft wel nog centraal staan.

Wat verandert er concreet?

De opvanglocaties zullen afhangen van de geldende coronamaatregelen tijdens de paasvakantie. Idealiter zal het speelplein gewoon doorgaan in Asse (Campus Vijverbeek, Nieuwstraat 122, Asse) en Zellik (Noorderlaan 6, Zellik). In het geval van strengere maatregelen zullen we de groepen indelen op basis van de school waar de kinderen naartoe gaan. In dat geval zullen we opnieuw met 4 locaties werken (zoals tijdens de krokusvakantie). We informeren je tijdig over waar je kind naar het speelplein zal gaan.

Inschrijving

Gezien de huidige coronamaatregelen is het ook voor de paasvakantie weer verplicht om op voorhand in te schrijven.

 • Inschrijven voor de paasvakantie kan van maandag 22 februari tot en met zondag 21 maart, via ons webformulier.
 • Enkel mogelijk om een volledige dag in te schrijven.
 • Gelieve je kind(eren) enkel in te schrijven indien ze ook effectief aanwezig zullen zijn.
 • Gelieve de uiterste datum van inschrijving te respecteren.
 • Per kind hebben we een inschrijving nodig.
 • Bij de inschrijving hoort ook een medische fiche. De inschrijving is pas compleet als we ook de medische fiche hebben. Heb je tijdens een vorige vakantie al een medische fiche ingevuld, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.
 • Als je beide documenten hebt ingediend, hoef je niets meer te doen. Je kind is ingeschreven en wij houden voor hem/haar een plaatsje vrij.

Hulp nodig bij inschrijving?

Contacteer Huis van het Kind Asse, Gasthuisstraat 2, Asse

Locatie

De locatie waar je kind wordt opgevangen, hangt af van waar hij of zij naar school gaat.

Voor een overzicht van de locaties, zie hierboven bij 'wat verandert er concreet?'.

Wie mag deelnemen?

Schoolgaande kinderen van 2,5 t.e.m. 12 jaar die in Groot-Asse wonen of naar school gaan. Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod meer toegestaan wegens de huidige coronamaatregelen.

Indien je kind een brief kreeg van het CLB 'Je kind had op school contact met iemand met corona. Het risico op besmetting is laag.' mag je kind niet naar het speelplein komen. Gezien de huidige cijfers en ernst van de situatie, zullen wij hier deze vakantie extra op toezien.

Je kind mag naar het speelplein komen als het:

 • niet ziek is op het moment van deelname
 • tot minimaal 3 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)
 • niet tot de risicogroep behoort
 • indien het kind zelf corona heeft moet het minimum 7 dagen wachten en 3 dagen symptoomvrij zijn voor een nieuwe deelname
 • kinderen waarbij iemand besmet is in de gezinsbubbel kunnen gedurende 10 dagen, gerekend vanaf het laatste contact met de besmette persoon niet deelnemen. 

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

De risicogroepen worden in deze lijst benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Je kind naar het speelplein brengen

 • Ouders dragen verplicht een mondmasker als ze hun kind(eren) naar het speelplein brengen.
 • Ouders mogen het speelplein niet betreden. Er zullen aan de ingang van het speelplein balies geïnstalleerd worden.
 • Aan de balie krijgt je kind een (gekleurd) weekbandje. Je kind moet dit bandje de volledige week dragen, zodat duidelijk is bij welke bubbel hij/zij hoort.
 • Aan de balie kan je kind ook inbadgen. Vergeet dus zeker niet je badge van Spinibo.
 • Er zit steeds een hoofdmonitor of begeleider aan de balie.
 • Als er wachtrijen zijn, gelieve dan de nodige afstand te bewaren. Tip: breng een paraplu mee bij slecht weer.
 • Indien je kind toch niet naar het speelplein komt, gelieve dit minstens 2 dagen vooraf door te geven aan de organisaties. Zo kunnen zij hun planning nog aanpassen (bijvoorbeeld het aantal monitoren bepalen).

Breng- en afhaalmomenten

Brengen: tussen 07.00 en 09.00 uur.

Afhalen: tussen 15.30 en 18.00 uur (aangepast uur)

Kinderen die tweemaal te laat komen, kunnen worden geweigerd.

Beperk het brengen en afhalen in tijd.

Het brengen en afhalen gebeurt bij voorkeur door 1 persoon.

Uren en tarieven

 • Vooropvang 07.00 - 08.30 uur: € 1/begonnen halfuur
 • Vooropvang 08.30 - 09.00 uur: gratis
 • Speelpleinwerking 09.00 - 16.30 uur: € 8/kind per dag
 • Naopvang 16.30 - 17.00 uur: gratis
 • Naopvang 17.00 - 18.00 uur: € 1/begonnen halfuur

* Speelpleinwerking: meerdere kinderen uit eenzelfde gezin, gelijktijdig aanwezig: € 7,50 / dag per kind.
** Dagtarief niet-inwoner van Asse: € 11,00. (Enkel als de kinderen in Asse naar school gaan. Wegens overcapaciteit worden kinderen die niet in Asse wonen en er niet naar school gaan niet langer toegelaten.)
*** Voor- en naopvang: 25% korting voor meerdere kinderen uit eenzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn.
**** Sociaal tarief: 50% korting. Kan worden aangevraagd via de verantwoordelijke.

Data 2021

Paasvakantie

 • dinsdag 6 april tot en met vrijdag 9 april
 • maandag 12 april tot en met vrijdag 16 april
 • Paasmaandag 5 april: gesloten

Zomervakantie

 • maandag 5 juli tot en met vrijdag 9 juli
 • maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli
 • maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli
 • maandag 2 augustus tot en met vrijdag 6 augustus
 • maandag 9 augustus tot en met vrijdag 13 augustus (extra week ter vervanging van het Ready to Go kamp)
 • maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus
 • gesloten: donderdag 1 juli en vrijdag 2 juli, van maandag 19 juli tot en met vrijdag 23 juli, van maandag 23 augustus tot en met dinsdag 31 augustus
 • Zoek je toch opvang voor 30 en 31 augustus neem dan zeker een kijkje op de pagina van Kamp 'Klasse van Asse'.

Herfstvakantie

 • van woensdag 3 november tot en met vrijdag 5 november
 • gesloten: maandag 1 november en dinsdag 2 november

Leeftijdsgroepen

Deze vakantie zullen de kinderen niet opgedeeld worden in groepen aan de hand van hun leeftijd. Wel zal de opdeling gemaakt worden aan de hand van waar ze naar school gaan.

Zijn er veel inschrijvingen van dezelfde school? Dan zullen de kleuters en kinderen uit de lagere school gesplitst kunnen worden. Echter bij een beperkt aantal kinderen is het mogelijk dat zij in dezelfde groep zitten.

Nuttig om weten

 • Ouders moeten bij het brengen en ophalen van hun kind(eren) een mondmasker dragen. Wij vragen ook om het speelterrein niet te betreden.
 • De begeleiding draagt altijd een mondmasker.
 • Middagmaal: er is geen warme maaltijd voorzien. Als ouder moet je een lunchpakket meegeven.
 • Koekje en drankjes: gelieve je kind(eren) drankjes en 2 koekjes/fruit mee te geven als tussendoortjes. Gebruik hiervoor een drinkfles, brooddoos en koekendoos.
 • Kledij: speelkledij die vuil mag worden. Schrijf in elk kledingstuk de naam van je kind.
 • Gsm en eigen speelgoed horen niet thuis op het speelplein. 

We maken je wegwijs via een virtuele rondleiding op het speelplein.

Meer info

Website van Ambrassade.

Contact speelpleinwerking

Hoofdmonitor Zellik: M 0473 57 03 06 (bereikbaar tijdens de openingsuren van het speelplein)

Coördinator speelpleinwerking: Lisse Fort, T 02 452 47 60

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be