Sport

De dienst Sport coördineert en begeleidt de gemeentelijke sportactiviteiten en sportverenigingen.

Taken:

  • Burgers informeren over sportactiviteiten en ze stimuleren om hieraan deel te nemen;
  • Alle sportvormen ondersteunen: topsport, competitiesport, recreatie, scholensport en sport voor doelgroepen;
  • Sportactiviteiten inrichten met medewerking van de sportraad: logistieke steun verlenen aan de sportraad, sportverenigingen en individuele sportbeoefenaars;
  • De bevoegde overheden inlichten en adviseren over de behoeften en de wensen van de inwoners op vlak van sport;
  • Een zo efficiënt mogelijk sportbeheer realiseren.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be