Sinds begin juli kunnen ondernemingen, die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, beroep doen op de handelshuurlening. De Vlaamse Regering verlengt nu de indieningstermijn tot 1 maart 2021.

Strategische Transformatiesteun

Bedrijven die COVID-19-gerelateerde medische producten of diensten ontwikkelen, kunnen tijdelijk hogere Strategische Transformatiesteun aanvragen. De termijn is verlengd tot 1 mei 2021.