Subsidie voor onderhoud jeugdinfrastructuur

De gemeenteraad keurde op 22 april 2013 een reglement voor subsidies voor het onderhoud van de jeugdlokalen goed.

Assese jeugdbewegingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen om herstellings-, aanpassings- of buitenwerken te verrichten aan hun lokalen. 

Voorwaarden

Je voldoet aan de criteria die beschreven zijn in het reglement. 

Procedure

1. Via e-mail

  • Download het aanvraagformulier. 
  • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar jeugd@asse.be.

2. Via post

  • Download het aanvraagformulier.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Jeugd, Asphaltcosite 20, 1730 Asse'. 

Afhandeling

Als de aanvraag geldig en volledig is, wordt de subsidie na goedkeuring uitbetaald.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be