Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking

De gemeenteraad keurde op 16 oktober 2017 een vernieuwd reglement voor subsidies voor ontwikkelinssamenwerking goed.

De basissubsidie: werkingskosten

Maximaal € 300 per jaar per vereniging van de GROSA. Deze toelage kan je aanvragen tot uiterlijk 15 april van het lopende subsidiejaar.

De inleefsubsidie: vrijwilligerswerk

De subsidie wordt aan een vereniging toegekend die voorziet in de opvang van de vrijwilliger. Maximaal € 500 per jaar per vereniging. Deze toelage kan je aanvragen tot uiterlijk 15 april.

De subsidie voor Zuidprojecten

Een vereniging kan per jaar slechts één aanvraag indienen, uiterlijk 15 april van het lopende subsidiejaar.

De subsidie voor Noordwerking

Een toelage van maximaal € 600 voor sensibiliserende activiteiten in Asse. Subsidies voor noordwerking kunnen aangevraagd worden tot 1 november van het lopende subsidiejaar. Organisatoren dienen ten minste 8 weken voor de activiteit de subsidie aan te vragen.

Voor wie?

Voor verenigingen en andere initiatiefnemers:

  • die via acties de Assese bevolking sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek;
  • die meewerken aan een concreet ontwikkelingsproject in het Zuiden.

Voorwaarden

Je voldoet aan de criteria die beschreven zijn in het reglement.

Procedure

1. Via e-mail

2. Via post

  • Download het aanvraagformulier.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Ontwikkelingssamenwerking, Gasthuisstraat 2, 1730 Asse'. 

Afhandeling

De selectiecommissie van de GROSA onderzoekt de ingediende aanvragen en formuleert een voorstel naar het college van burgemeester en schepenen voor de verdeling van het beschikbare budget over de goedgekeurde projecten.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be