Tankslag

Staat er ergens in je tuin of kelder een oude stookolietank (‘mazouttank’) die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of, in het geval de tank onder je kelder zit, laten opvullen.

Waarom een oude tank verwijderen/opvullen?

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je ervoor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

Wat zegt de wet?

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

Derde groepsaankoop

Tijdens de eerste editie van de groepsaankoop ‘tankslag’ van Haviland werden in onze gemeente 77 tanks verwijderd. Dankzij deze groepsaankoop is het verwijderen of buiten gebruik stellen eenvoudiger en goedkoper.

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk buitengebruik gestelde stookolietanks te verwijderen door zo veel mogelijk tanks te bundelen in een groepsaankoop. Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt offertes op en kiest de beste aannemer(s).

De voordelen van een collectieve aanpak

  • gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;
  • betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;
  • er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.

Doe je mee?

Heb je een mazouttank staan die je niet meer gebruikt of wil je graag zetelen in de stuurgroep? Meld je dan vóór 15 april geheel vrijblijvend aan via dit formulier.

Wanneer de aannemer(s) bekend zijn, ontvang je een offerte waarna je beslist of je effectief deelneemt of niet.

De planning van de tankslag ziet er als volgt uit:

  • Aanmelden van tanks tot 15 april.
  • Eind april komt de stuurgroep een eerste keer samen en stelt de prijsvraag op.
  • Eind mei/begin juni komt de stuurgroep een tweede keer samen en kiest de saneerder.
  • In de tweede helft van juni vinden de infoavonden voor geïnteresseerde inwoners plaats.
  • Vanaf juli: opmaak persoonlijke prijzen volgens groepsaankoop en start saneringen.

De stuurgroepen vinden online plaats.

Meer info

Aanvullende informatie vind je op de website van Haviland

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be