Tankslag

Staat er ergens in je tuin of kelder een oude stookolietank (‘mazouttank’) die je niet meer gebruikt? Dan moet je deze laten verwijderen of, in het geval de tank onder je kelder zit, laten opvullen. Tijdens de eerste editie van de groepsaankoop ‘tankslag’ van Haviland werden in onze gemeente 77 tanks verwijderd. Dankzij deze groepsaankoop is het verwijderen of buiten gebruik stellen eenvoudiger en goedkoper.

Waarom een oude tank verwijderen/opvullen?

Een lekkende tank veroorzaakt zware grondwater- en bodemverontreiniging. Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten gebruik is gesteld.

Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorg je ervoor dat die niet opnieuw gebruikt kan worden, zonder daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen. Bij sanering verwijder je ook alle overgebleven stookolie en in het beste geval ook de tank.

Wat zegt de wet?

De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruik gestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.

De voordelen van een collectieve aanpak

  • gerichte informatieverstrekking naar de inwoners;
  • betere prijs bedingen door ‘hoeveelheidvoordeel’ maar rekening houdend met de kwaliteit;
  • het aanbieden van ondersteuning en hulp verlaagt de drempel om de stap te zetten tot sanering;
  • er wordt een persoonlijk contract tussen de particulier en de firma afgesloten.

Doe je mee met de derde groepsaankoop?

Tussen januari en april 2023 konden inwoners met een mazouttank zich aanmelden om deze tank via een groepsaankoop te laten verwijderen. Het werd een groot succes. In de vier deelnemende gemeenten samen werden al 59 tanks aangemeld. Vanaf juli zullen al deze deelnemers hun persoonlijke offerte ontvangen, volgens de prijzen afgesproken met de stuurgroep.

Heb je je tank nog niet aangemeld, maar wens je dit toch nog te doen? Dat kan tot 30.06.2023 via dit formulier.

Wanneer de aannemer(s) bekend is (zijn), ontvang je een offerte waarna je beslist of je effectief deelneemt of niet.

Wil je graag meer informatie voor je je persoonlijke offerte goedkeurt of je tank aanmeldt? Op 14 juni organiseert de gemeente een infoavond voor alle geïnteresseerde inwoners. Deze vindt plaats in vergaderlokaal Willem Offhuys, Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26, Asse en start om 19.30 uur. Inschrijven kan via dit formulier.

Meer info

Aanvullende informatie vind je op de website van Haviland.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be