Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2024 is Vlaanderen opnieuw in de ban van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor- of achtertuin. De eerste 50 Assese tegelwippers krijgen een Assese geschenkbon ter waarde van €15. Om deze te ontvangen, stuur je de bevestigingsmail, die je na ingave van je tegels op deze website ontvangt, door naar klimaat@asse.be.

In 2023 werden in Vlaanderen bijna 3 miljoen tegels 'gewipt'. Goed voor een ontharding van maar liefst 300 000m2. Toch blijft de uitdaging om de toenemende verharding tegen te gaan groot. Help jij ons om onze doelstelling van 1 m² ontharding per inwoner te halen? Ga na welke tegel(s) of andere verhardingen je kan uitbreken in je voor- of achtertuin, of leg een geveltuin aan.

Waarom tegelwippen?

Door tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen maken we onze gemeente meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier!

Boek je gratis tegeltaxi

Gedurende de duur van deze campagne bieden we gratis tegeltaxi's aan: de werklieden komen jouw 'gewipte tegels' ophalen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Vervolgens nemen de werklieden contact op om de tegels op te halen. De tegels bied je op het openbaar domein of vooraan op de oprit aan. Uiteraard gaat het enkel over tegels die werden uitgebroken in het kader van de campagne tegelwippen. Iedereen die beroep doet op de tegeltaxi engageert zich om de ontharde zone als groenzone te onderhouden.

Klimaatactieplan

Asse streeft in haar klimaatactieplan naar 1m² ontharding per inwoner tegen 2030. Daarom hopen we dat jij massaal gaat tegelwippen. Daarnaast bekijkt de technische dienst bij elke heraanleg van een straat kritisch op welke manier we kunnen ontharden of verharding vermijden. Zo maakte al heel wat verharding plaats voor planten en doorlatende verharding bij de heraanleg van de Vliegwezenlaan en de Bloklaan. Via het gemeentelijk reglement geveltuinen stimuleren en ondersteunen we al enkele jaren onze inwoners om op kleine schaal te ontharden. Via de groenadviseur van 3Wplus en de tuinrangers promoten we ook onthardingsmaatregelen.

Wat is het probleem met verharding?

Er zijn veel goede redenen om te ontharden. Vlaanderen is een zeer sterk verharde regio. Door het afdekken van de bodem gaan belangrijke natuurlijke functies van de bodem en de open ruimte verloren. Het gebruik van asfalt en beton zorgt voor het vasthouden van warmte en hittestress. Hemelwater dat terechtkomt op verharding kan afstromen en elders leiden tot wateroverlast. Door de snelle afvoer via verharde oppervlakten naar riolering en rivieren kunnen de grondwatervoorraden bovendien onvoldoende aangevuld worden, met droogte tot gevolg.

Verharding vermijden en actief ontharden zijn belangrijke maatregelen om de impact van droogte, hitte en wateroverlast te temperen. Ontharding draagt bovendien ook bij aan biodiversiteit, betere bodemkwaliteit en een aangenamere leefomgeving.

Op zoek naar meer inspiratie?

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen komt overgewaaid van onze noorderburen. Zij startten tijdens corona met het kampioenschap. Op hun site vind je heel wat inspiratie.

Verder zijn er heel wat gemeentelijke initiatieven die je verder helpen:

  • boek een tuinranger voor advies over welke tegels je kan wippen en wat je daar dan in de plaats kan voorzien;
  • Vraag een geveltuin aan, de gemeente voorziet het plantvak op openbaar domein.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be