Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 is Vlaanderen in de ban van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor- of achtertuin. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op: help jij Asse aan het grootste aantal gewipte tegels?

Je kan drie maal winnen

Door tegels te vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen maken we onze gemeente meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier!

Daarnaast reikt de gemeente verschillende prijzen uit.

  • de eerste 50 deelnemers die hun gewipte tegels registreren op de campagnewebsite www.vk-tegelwippen.be en de bevestigingsmail doorsturen naar klimaat@asse.be, ontvangen een Assese geschenkbon van 15 euro.
  • de straat met de meeste ontharding, uitgedrukt in TPI (gewipte tegels per inwoner), trakteren we op een wijkborrel ter waarde van 200 euro. 
  • bedrijven met de grootst gerealiseerde ontharding krijgen een publicatie in As(se)tablieft.
  • de Vlaamse jury reikt iedere maand een prijs uit aan één van de inzendingen

Het goede voorbeeld

De gemeente geeft het goede voorbeeld en lanceert de campagne tegelwippen met een onthardingsproject waarbij de fundering van het voormalige Mallepietje in de Bergestraat plaats maakt voor een nieuwe toegang tot het Waalborrepark. Een toegangspad naar het park wordt aangelegd in herbruikte granietkasseien. De resterende ruimte groenen we in met gras, bloembollen en struiken. De technische dienst bekijkt trouwens bij elke heraanleg van een straat op welke manier we kunnen ontharden of verharding vermijden.

Boek je tegeltaxi

Gedurende de duur van deze campagne bieden we tegeltaxi’s aan: de werklieden komen jouw 'gewipte tegels' ophalen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Vervolgens nemen de werklieden contact op, om de tegels op te halen. Tegels dienen op het openbaar domein of vooraan op de oprit worden aangeboden. En uiteraard gaat het enkel over tegels die werden uitgebroken in het kader van de campagne tegelwippen. Iedereen die beroep doet op de tegeltaxi engageert zich om de ontharde zone als groenzone te onderhouden.

Tegelwippen voor het klimaat

Asse streeft in haar klimaatactieplan naar 1m² ontharding per inwoner tegen 2030. Daarom hopen we dat jullie massaal gaan tegelwippen. Daarnaast bekijkt de technische dienst bij elke heraanleg van een straat kritisch op welke manier we kunnen ontharden of verharding vermijden. Zo zal er heel wat verharding plaatsmaken voor planten en doorlatende verharding bij de heraanleg van de Vliegwezenlaan en de Bloklaan. Via het gemeentelijk reglement geveltuinen stimuleren en ondersteunen we al enkele jaren onze inwoners om op kleine schaal te ontharden en via de groenadviseur van 3Wplus en de tuinrangers promoten we ook onthardingsmaatregelen.

Wat is het probleem met verharding?

Er zijn veel goede redenen om te ontharden. Vlaanderen is een zeer sterk verharde regio. Door het afdekken van de bodem gaan belangrijke natuurlijke functies van de bodem en de open ruimte verloren. Het gebruik van asfalt en beton zorgt voor het vasthouden van warmte en hittestress. Hemelwater dat terechtkomt op verharding kan afstromen en elders leiden tot wateroverlast. Door de snelle afvoer via verharde oppervlakten naar riolering en rivieren kunnen de grondwatervoorraden bovendien onvoldoende aangevuld worden, met droogte tot gevolg.

Verharding vermijden en actief ontharden zijn belangrijke maatregelen om de impact van droogte, hitte en wateroverlast te temperen. Ontharding draagt bovendien ook bij aan biodiversiteit, betere bodemkwaliteit en een aangenamere leefomgeving.

Op zoek naar meer inspiratie?

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen komt overgewaaid van onze noorderburen. Zij startten tijdens corona met het kampioenschap. Hun tegelteller stond in januari 2023 al op 4.374.930 gewipte tegels. Op hun site vind je heel wat inspiratie.

Verder zijn er heel wat gemeentelijke initiatieven die je verder helpen:

  • boek een tuinranger voor advies over welke tegels je kan wippen en wat je daar dan in de plaats kan voorzien;
  • nodig de groenadviseur uit voor advies voor een geveltuin.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be