Tenlastenemingen

Met een verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling sta je garant voor de kosten van een buitenlander tijdens zijn of haar verblijf in België. 

Voorwaarden

  • De garant woont in Asse.
  • Voor een tenlasteneming moet de handtekening van de garant gewettigd worden. Hij of zij moet dus zeker zijn identiteitskaart meebrengen.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Vreemdelingenzaken. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • Kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart.
  • Aanvraag tot tenlasteneming
  • Bewijzen van kredietwaardigheid (loonfiches, aanslagbiljet, …)
  • Attest samenstelling gezin (te verkrijgen tijdens je afspraak als je dit nog niet hebt aangevraagd). 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be