Tenlastenemingen

In kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mag je niet meer naar het loket komen. Gelieve je opnieuw aan te bieden bij de gemeente als de maatregelen afgelopen zijn.

Met een verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling sta je garant voor de kosten van een buitenlander tijdens zijn of haar verblijf in België. 

Neem zeker ook de infobrochure voor garanten door

Voorwaarden

  • De garant woont in Asse.
  • Voor een tenlasteneming moet de handtekening van de garant gewettigd worden. Hij of zij moet dus zeker zijn identiteitskaart meebrengen.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Vreemdelingenzaken. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • Kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart.
  • Aanvraag tot tenlasteneming
  • Bewijzen van kredietwaardigheid (loonfiches, aanslagbiljet, …)
  • Attest samenstelling gezin (te verkrijgen tijdens je afspraak als je dit nog niet hebt aangevraagd). 

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be