Tenlastenemingen

Opgelet: alle niet-essentiële reizen naar België vanuit landen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijven verboden. Dit is een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Heb je toch een tenlastneming nodig, dan kan je een afspraak maken. We vragen dan wel om alleen te komen met de personen die noodzakelijk zijn voor de afspraak.

Met een verbintenis tot tenlasteneming van een vreemdeling sta je garant voor de kosten van een buitenlander tijdens zijn of haar verblijf in België. 

Neem zeker ook de infobrochure voor garanten door

Voorwaarden

  • De garant woont in Asse.
  • Voor een tenlasteneming moet de handtekening van de garant gewettigd worden. Hij of zij moet dus zeker zijn identiteitskaart meebrengen.

Procedure

Maak een afspraak met de dienst Vreemdelingenzaken. 

Afspraak maken

Wat meebrengen?

  • Kopie van je identiteitskaart of verblijfskaart.
  • Aanvraag tot tenlasteneming
  • Bewijzen van kredietwaardigheid (loonfiches, aanslagbiljet, …)
  • Attest samenstelling gezin (te verkrijgen tijdens je afspraak als je dit nog niet hebt aangevraagd). 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be