Terinzagelegging plan-MER: sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II

Het college van burgemeester en schepenen maakt ter uitvoering van artikel 7 van het plan-MER besluit van 12 oktober 2007, bekend dat het Departement Omgeving de procedure heeft opgestart voor het opstellen van plan-MER voor 'Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II' heeft ingediend.
Dit dossier ligt van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 ter inzage bij de dienst Milieu, Gemeenteplein 1, 1730 Asse, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur of na afspraak (T 02 454 19 19). Je kan het dossier ook raadplegen via de website van Omgeving Vlaanderen.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen:

  • via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief aan:
    Departement Omgeving
    Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel
Gepubliceerd op maandag 13 december 2021 11 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be