Steunmaatregelen voor verenigingen

Update: De aanvraagtermijn voor de ondersteuningsmaatregelen van het aanbieden van beschermingsmateriaal en ondersteuning van coronakosten wordt verlengd naar 31 december 2021.

Verenigingen in de sectoren cultuur, jeugd en sport kregen het tijdens de coronacrisis hard te verduren. Van de ene dag op de andere gingen accommodaties dicht en werden activiteiten geschrapt. Inkomsten uit eetfestijnen, fuiven en tombola’s vielen weg terwijl vaste kosten zoals huur, onderhoud en verzekeringen doorliepen.

Het gemeentebestuur maakte in een eerste fase zelf 50.000 euro vrij ter ondersteuning van de vrijetijdsverenigingen. Bijkomend ontving gemeente Asse vanuit het Vlaamse Noodfonds 450.000 euro om de sectoren cultuur, jeugd en sport te ondersteunen. Volgende ondersteuning wordt aangeboden.

Ondersteuning reguliere werking verenigingen (beschermingsmateriaal en terugbetaling coronakosten)

 • Gratis beschermingsmateriaal via CC Asse
 • Tussenkomst in coronakosten tot eind december 2021
 • Meer info vind je op onze website

Ondersteuning nieuwe initiatieven van culturele en jeugdverenigingen

 • Coronaprojectsubsidie jeugd en cultuur: bedoeld voor Assese verenigingen die in coronatijden een vernieuwend initiatief starten.
 • Actuele noden: hiermee kan flexibel worden ingespeeld op nog onbekende noden en vragen. De coronaprojectcommissie jeugd of cultuur adviseert op welke manier dit budget kan worden aangewend. Richt een schrijven aan info@ccasse.be

Ondersteunen van sportverenigingen

 • Via extra coronatoelage volgens de huidige subsidiemaatregelen
 • Meer info via sport@asse.be

Ondersteunen van culturele, sport- of jeugdverenigingen die in hun voortbestaan worden bedreigd (Noodfonds)

 • Richt een schrijven aan info@ccasse.be
 • Er wordt nadien contact opgenomen om een individueel dossier uit te werken.

Overzicht verdeelsleutel steunfonds

 • Zie bijlage
 1.  

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be