Transgender - aanpassing van de geslachtsregistratie

Je kan een aanpassing van je geslachtsregistratie aanvragen als je overtuigd bent dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.

Voor wie?

Deze mogelijkheid staat open voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit.

Voorwaarden

Om de procedure op te starten, zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen;
 • ontvoogde minderjarige Belgen;
 • vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen.

1. De aangifte

Wat?

Je doet aangifte van je wens om officieel van geslacht te veranderen.

Waar?

Je doet aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente of stad waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Hoe?

 • Je overhandigt een verklaring waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert je over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • De ambtenaar neemt akte van de verklaring.
 • Je ontvangt hiervan een ontvangstbewijs waarin verwezen wordt naar de brochure die meer informatie geeft over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. 

2. Opmaak van de akte

Wat?

Je verschijnt een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en bevestigt je eerste verklaring.

Waar?

Bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar je de eerste verklaring deed.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Wanneer?

Minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte.

Hoe?

 • Je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt.
 • Je bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.
 • Daarna volgt de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Afhandeling

Van zodra je geslachtswijziging geregistreerd is, moet je je identiteitsdocumenten vernieuwen: 

Via het e-loket kan je de akte van geslachtsregistratie downloaden/afdrukken.

 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be