Transgender - aanpassing van de geslachtsregistratie

Je kan een aanpassing van je geslachtsregistratie aanvragen als je overtuigd bent dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. Meer info vind je op de officiële website van de FOD Justitie.

Voor wie?

Deze mogelijkheid staat open voor personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit.

Voorwaarden

Om de procedure op te starten, zijn er geen bijkomende voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen;
 • ontvoogde minderjarige Belgen;
 • vreemdelingen die in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen.

1. De aangifte

Wat?

Je doet aangifte van je wens om officieel van geslacht te veranderen.

Waar?

Voor Belgen

Je doet aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente of stad

 1. waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister;
 2. waar je het laatst ingeschreven was in het bevolkingsregister (vanaf 1/1/2024);
 3. van je actuele verblijfplaats;
 4. Brussel.

Deze volgorde dient gerespecteerd te worden. Je kan enkel aangifte in Brussel doen als je je niet in één van de vorige drie situaties bevindt.

Voor vreemdelingen

Je doet aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente of stad

 • waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Hoe?

 • Je overhandigt een verklaring waarin staat dat je ervan overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit.
 • In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand informeert je over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen.
 • De ambtenaar neemt akte van de verklaring.
 • Je ontvangt hiervan een ontvangstbewijs waarin verwezen wordt naar de brochure die meer informatie geeft over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. 

2. Opmaak van de akte

Wat?

Je verschijnt een tweede keer voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waar?

Bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand waar je de eerste verklaring deed.

Maak hiervoor een afspraak bij de dienst Burgerlijke Stand.

Afspraak maken

Wanneer?

Minimum drie en maximum zes maanden na de aangifte.

Hoe?

Tijdens de afspraak verzoek je de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht op te maken.

Afhandeling

Van zodra je geslachtswijziging geregistreerd is, moet je je identiteitsdocumenten vernieuwen: 

Via het e-loket kan je de akte van geslachtsregistratie downloaden/afdrukken.

 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be