Trottoirs

De aanleg, het onderhoud en de herstelling van voetpaden / trottoirs gebeurt:

  • door de werkliedencentrale;
  • door gespecialiseerde firma's, die het het college van burgemeester en schepenen door middel van overheidsopdrachten aanstelt.

Ontdek je schade aan het voetpad (verzakkingen, ophogingen, losgekomen dallen, ...) en wil je dit graag melden? Dit kan op twee manieren:

We kijken na wie of wat de schade heeft veroorzaakt (bv. werken door een nutsmaatschappij, ...) en laten de schade aan de stoep herstellen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be