Betoelaging van culturele activiteiten in het kader van een jubileumviering

Viert je vereniging een jubileum? Dan kan je via het gemeentebestuur een tussenkomst aanvragen onder de vorm van drank, versnaperingen en / of infrastructuur. 

Voorwaarden

Je voldoet aan de criteria die beschreven zijn in het reglement.

Procedure

1. Via e-mail

Stuur je aanvraag naar cultuurdienst@asse.be. Bezorg ons zoveel mogelijk relevante informatie. De dienst Cultuur neemt contact op in het geval er informatie ontbreekt. 

2. Via post

Stuur je aanvraag naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Cultuur, Huinegem 4, 1730 Asse'. Bezorg ons zoveel mogelijk relevante informatie. De dienst Cultuur neemt contact op in het geval er informatie ontbreekt. 

Afhandeling

De dienst Cultuur bekijkt of je subsidieaanvraag ontvankelijk is. Vervolgens neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat. 

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be