Uitbatingsvergunning

Niemand mag in Asse zonder voorafgaande uitbatingsvergunning overgaan tot het uitbaten van de volgende inrichtingen:

  • CBD-winkel;
  • belwinkel;
  • discotheek;
  • nachtclub;
  • nachtwinkel;
  • een in openlucht gelegen opslagplaats voor schroot, voertuigen buiten gebruik, autowrakken of rijklare tweedehandsvoertuigen;
  • shishabar.

Procedure

Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Dit aanvraagformulier mailt u naar lokale.economie@asse.be.

De uitbatingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan enkel worden verleend indien, na een administratief onderzoek, aan een aantal voorwaarden voldaan is. Dit gaat onder andere over stedenbouw en milieu, brandveiligheid, financiën, moraliteit, mobiliteit en ruimtelijke draagkracht.

Geldig tot

De uitbatingsvergunning is geldig voor een termijn van maximaal zes jaar.

De uitbatingsvergunning kan hernieuwd worden. Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van zes jaar moet de uitbater hiervoor een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Een eenmalige belasting op de afgifte van een uitbatingsvergunning van 6.000,00 euro voor de afgifte van een uitbatingsvergunning wordt aangerekend.

De jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning van 1.500,00 euro voor het hebben van een uitbatingsvergunning op 1 januari van het aanslagjaar zal aangerekend worden conform het gemeenteraadsbesluit "Belasting op de uitbatingsvergunningen" van 14 december 2020. De jaarlijkse belasting op het hebben van een uitbatingsvergunning wordt niet opgelegd in het jaar van de afgifte van de uitbatingsvergunning.

Vermelde tarieven worden gekoppeld aan de evolutie van de consumptieprijsindex. Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de geldende index.

Regelgeving

Zie het uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be