Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed zedelijk gedrag)

Het vroegere 'bewijs van goed gedrag en zeden' heet voortaan 'uittreksel uit het strafregister'.

Er zijn drie modellen beschikbaar. Wanneer je het getuigschrift aanvraagt, moet je dus meedelen voor welke activiteit het uittreksel vereist is. De bevoegde ambtenaar hoeft dit niet te controleren.

Als het uittreksel voor het buitenland is bestemd, moet de burgemeester het tekenen.

Model 596.2

Het zogenaamde ‘minderjarigenmodel’, nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 596.1

Het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Model 595

Het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden, wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Procedure

1. Via ons e-loket

2. Via e-mail
Vraag je uittreksel aan via strafregister@asse.be. Vermeld duidelijk je voornaam, naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer én de reden van je aanvraag of voor wie dit attest is bedoeld (firma of instelling).

3. Aan de infobalie
Je kan met je identiteitskaart naar de infobalie komen en dan geven we het uittreksel onmiddellijk met je mee.

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

  • Bij een aanvraag via e-mail moet je het uittreksel persoonlijk afhalen aan de infobalie van het gemeentehuis. We brengen je op de hoogte als het uittreksel voor je klaar ligt. Breng je identiteitskaart mee.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be