Uitvoering herstellingswerken Kloosterbeek

In opdracht van het provinciebestuur wordt op maandag 3 juni gestart met oeverbeschermingswerken aan de beide oevers van de Kloosterbeek stroomopwaarts de Kasteeltraat over een lengte van 65 m.

Het is mogelijk dat er reeds een aantal voorbereidende werkzaamheden starten op 29 mei ter hoogte van de terreinen van de afgebroken scoutslokalen.

De werken worden deels uitgevoerd vanaf de linkeroever ter hoogte van het domein van de Scouts en vanuit de bedding van de waterloop voor het overige gedeelte. Ze zullen een drietal weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden

Tijdens de aanvoer van het materiaal kan er enige hinder ontstaan bij het in- en uitrijden van de parking ter hoogte van de school. Gelieve hiermee rekening te houden. 

De werken worden uitgevoerd door de firma AD bvba, Zauwerstraat 31, Kalken. De toezichter van de dienst Waterlopen is René Maes, M 0476 32 69 29.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Danny Wauters, T 02 456 07 25, M 0473 93 49 73. 

Gepubliceerd op vrijdag 24 mei 2019 14.23 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be