Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken aan onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie – Denderbekken

In de periode van 15 november 2018 tot 31 maart 2019 worden oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

In uw gemeente wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Molenbeek nr. 5.109;
  • Nieuwe Molenbeek, nr. 5.107;
  • Waalborre Ysenbeek, nr. 5.108;
  • Kertemeersgracht, nr. 5.096;
  • Broekebeek nr. 5.098;
  • Kleine Wetsbeek nr.5.097;
  • Overnellebeek nr. 5.095;
  • VHAG 14994. 

Bovenvermelde werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.

De firma Heyrman-De Roeck nv, Doornpark 120 te 9120 Beveren voert deze werken uit.

De leidende ambtenaar is ing. Danny Wauters (tel. 02 456 07 25). Kevin Van Campenhout (tel 02 456 07 24) - deskundige waterlopen - zal de uitvoering der werken opvolgen.

Gepubliceerd op dinsdag 13 november 2018 9.49 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be