Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen

Tussen 1 december 2019 en 15 maart 2020 voert de provincie Vlaams-Brabant oppervlakkige ruimingswerken uit aan de provinciale waterlopen in Asse.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Het gaat niet om slibverwijdering uit de bodem.

Aan volgende waterlopen of waterloopvakken wordt gewerkt:

 • Grote Molenbeek
 • Vliete Bollebeek
 • Molenbeek
 • Drinkeling
 • Beekkant
 • Gerstebeek
 • Kloosterbeek
 • Krameibeek
 • Puttenbeek
 • Waterlichaam B6025A
 • Waterlichaam B6041A

Dit werk kadert in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Benedenscheldebekken.

De firma Quintelier nv uit Dendermonde voert deze werken uit.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken kan je melden aan Kevin Van Campenhout, T 02 456 07 24 of via mail aan waterlopen@vlaamsbrabant.be.

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019 12.52 u.

Contact

Onthaal en snelbalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be