Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen Denderbekken

Tussen 1 december 2021 en 15 maart 2022 voert de provincie Vlaams-Brabant oppervlakkige ruimingswerken uit aan de provinciale waterlopen in Asse.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Het gaat niet om slibverwijdering uit de bodem.

Aan volgende waterlopen of waterloopvakken wordt gewerkt:

  • Nieuwe Molenbeek
  • Molenbeek
  • Waalborre Ysenbeek
  • Kerlemeersgracht
  • Broekebeek
  • Kleine Wetsbeek
  • Overnellebeek
  • VHAG 14994

Dit werk kadert in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Denderbekken.

De firma AD bvba uit Kalken voert deze werken uit.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken kan je melden aan Kevin Van Campenhout, T 02 456 07 24 en/of Stan Vandersmissen, T 02 456 07 25 of via mail aan waterlopen@vlaamsbrabant.be.

Gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021 8 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be