Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen Zennebekken

Tussen 1 december 2021 en 31 maart 2022 voert de provincie Vlaams-Brabant oppervlakkige ruimingswerken uit aan de provinciale waterlopen in Asse.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken. Het gaat niet om slibverwijdering uit de bodem.

Aan volgende waterlopen of waterloopvakken wordt gewerkt:

  • Molenbeek, nr. 1010
  • Maalbeek, nr. 1044
  • Kleine Zandbeek, nr. 1056
  • Maalbeek, nr. 1071
  • Kleine Wetsbeek
  • Veldwaterloop, nr. 1072
  • Amelvonnesbeek, nr. 1048

Dit werk kadert in de jaarlijkse opdracht van ruimingswerken in het Zennebeken, deel Noord en deel Zuid. De firma AD bvba uit Kalken voert de werken uit in deel Noord, de firma Quintelier nv uit Dendermonde neemt de werken in deel Zuid voor haar rekening.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken kan je melden aan Ben De Ridder, T 02 456 07 22 en/of Hans Cornelissen, T 02 456 07 20 of via mail aan waterlopen@vlaamsbrabant.be.

Gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021 8 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be