Update vogelgriepvirus 22.02.2021: maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels blijven van kracht

Het vogelgriepvirus H5N8 is nog steeds aanwezig in België bij wilde vogels. De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft nog steeds van kracht. Sinds 22 februari zijn er opnieuw een aantal activiteiten met roofvogels in open lucht toegestaan.

Update 22 februari 2021: De volgende activiteiten met roofvogels in open lucht zijn opnieuw toegestaan:

  • het opleiden/trainen van roofvogels
  • het geven van demonstraties
  • het gebruiken van roofvogels voor de jacht op haarwild
  • het gebruiken van roofvogels bij het beheer van overlast door wilde dieren

Meer info vind je via de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Vanaf 15 november 2020 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt.

Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren. 

Volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokkenen om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer je dus een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, contacteer dan onmiddellijk de dierenarts. Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op, meld dit dan via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Meer info

Blijf op de hoogte van de situatie via de website van het FAVV.

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 10.28 u.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be