Verkiezingscampagne voorschriften

De Vlaamse Regering bepaalde de algemene regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en voor de organisatie van gemotoriseerde optochten via zijn Besluit van 20 april 2012 dat ongewijzigd van kracht blijft voor de verkiezingen van 13 oktober 2024.

Op basis van artikel 10 van de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen is het verboden om verkiezingspubliciteit aan te brengen binnen een strook van 30 meter naast de autosnelwegen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen, verbiedt publiciteit langs alle autosnelwegen, voor zover herkenbaar vanaf die wegen en ongeacht de afstand. Dit geldt ook voor verkiezingsaffiches. Meer informatie is te vinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22 januari 2024 om geen gemeentelijke aanplakborden voor verkiezingsaffiches te voorzien, en dit voor zowel de verkiezingen van 9 juni 2024 als deze van 13 oktober 2024.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be