Verkoopsmanifestaties

Onder verkoopsmanifestaties vallen tweedehandsbeurzen, rommel- en antiekmarkten, vogelbeurzen, …

Voor wie?

Voor organisatoren van verkoopsmanifestaties.

Voorwaarden

Als je een verkoopsmanifestatie wil organiseren die openstaat voor particuliere verkopers, moet je vooraf toelating vragen aan het gemeentebestuur.

Procedure

1. Via e-mail
Mail je aanvraag naar lokale.economie@asse.be.

2. Via post
Stuur je aanvraag naar 'Gemeentebestuur Asse, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse'. 

Bedrag

Gratis.

Afhandeling

De dienst Lokale Economie legt je aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt je op de hoogte van de beslissing.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be