Vlag van Asse

Asse koos als vlag 'van sabel met een zilveren leeuw'.

Het gaat om een afbeelding op de vlag van het wapen dat bij KB van 31 december 1912 erkend werd.

De beschrijving luidt 'zwart met een witte leeuw'.

In de vlaggenkunde hanteert men niet dezelfde terminologie als in de heraldiek. Hier is het dan 'zwart' en 'wit'.

Bij ministerieel besluit van 5 maart 1985, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1986, werd het gemeenteraadsbesluit van 19 december 1984 betreffende het voorgestelde wapen en vlag bekrachtigd.

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be