VLINDER project

De leerlingen van de Sint-Martinusschool (ASO en TSO-BSO) plaatsten op 2 locaties in Asse weerstations om meteorologische data te analyseren en de lokale effecten van klimaatverandering te onderzoeken.

VLINDER project

Het VLINDER project van de Universiteit van Gent is een citizen science project waarbij scholen, burgers en wetenschappers een meetnetwerk oprichten om de relatie tussen landgebruik en atmosfeer te bestuderen.

Landgebruik (bv. bebouwing, groen,...) heeft een invloed op de atmosfeer. Met de steeds hogere resolutie van atmosferische modellen wordt het belangrijk om een beter begrip van deze invloed te krijgen. Betrouwbare weerswaarnemingen beperken zich meestal tot weerstations in zeer open en rurale omgevingen.

Het VLINDER project wil hier verandering in brengen en in Vlaanderen een meetnetwerk opzetten waarbij gemeten wordt in zeer uiteenlopende omgevingen: landelijke gebieden, stadscentra, industriële sites, bossen, ... . Het is voor onderzoekers onbegonnen werk om dit op zulke schaal zelf te organiseren. Vandaar dat het VLINDER project beroep doet op scholen om weerstations te plaatsen in de meest uiteenlopende omgevingen in Vlaanderen en Brussel.

De leerlingen van de deelnemende scholen zullen doorheen het hele project betrokken worden: ze zoeken geschikte locaties, bouwen weerstation, onderzoeken metingen, volgen lessen rond weer en klimaat, ... .

De relatie tussen landgebruik en atmosfeer is zeer relevant voor lokale overheden. Zo trachten heel wat Vlaamse steden inzicht te krijgen in het hitte-eiland effect in hun stad om op die manier gepaste maatregelen te kunnen treffen om de extra hittestress in te perken. Bij de indiening van het VLINDER project hebben dan ook heel wat Vlaamse steden expliciet hun steun uitgesproken.

Meetstations in Asse

De secundaire scholen van Asse schreven zich in voor het VLINDER project met 9 voorstellen van locaties en kregen hierbij ondersteuning van de gemeente. De gemeente ondersteunde de scholen bij de opmaak van de kandidaatstelling, het zoeken naar interessante meetlocaties op het grondgebied en de communicatie rond het project.

UGent weerhield in onze gemeente 2 locaties voor meetstations, namelijk melkveebedrijf Koereit en Z.1 Researchpark.

Meetresultaten

De meetresultaten zijn beschikbaar op https://wow.meteo.be/nl/

  • Meetstation Researchpark: Vlinder 15 Asse
  • Meetstation Koereit: Vlinder 14 Asse

Meer info over het project

Website VLINDER

Contact

Onthaal en infobalie

Adres
Gemeenteplein 1, 1730Asse
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
02 454 19 19
E-mail
info@asse.be
Website
www.asse.be